Priznanje CIA agenta : ,,Dali su nam milione da raskomadamo Jugoslaviju”

Strani mediji WebTribune objavili su intervju sa bivšim agentom CIA Robertom Bauerom sa kojim su razgovarali…

rezultati