RADNI KOLEKTIVI RIZIK! NOVOM UREDBOM ĆE SE KAŽNJAVATI I POSLODAVCI I ZAPOSLENI;VIRUS PRISUTAN

Ministarstvo za rad i zapošljavane je pripremilo predlog uredbe koja se odnosi na sprečavanje rizika izloženosti…

rezultati