Da li se nalazite na spisku Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ?? EVO KO JE NA UDARU !!

Kreiran je spisak, podnet je zahtev tj. Uprava je tražila od banaka na uvid sve sporne…

rezultati