OTVORENE POZICIJE ZA WEB NOVINARE ! SARADNJA CMITA, REDAKCIJE, FPN itd.

Vođenje programa podrazumeva "kreativno" mentorstvo kroz realan rad na više različitih projekata, sa naglaskom na poštovanju…

BEZ SLOBODNIH MEDIJA I NOVINARA, NEMA NI SLOBODNIH GRAĐANA; obeležavamo 3. MAJ !

Generalna skupština Ujedinjenih nacija decembra 1993. godine ustanovila je datum i uzela 3. MAJ kao -…

rezultati